Ułatwienia dostępu

Kategorie

Monografie
 • E. Kucharska, Wsparcie medyczne i społeczne w opiece paliatywnej, Kraków 2012 (w oczekiwaniu na druk),
 • E. Kucharska, Starzenie się społeczeństwa oraz instytucjonalne formy wsparcia seniorów, Kraków 2012,
 • E. Kucharska, Wartość trzypunktowego pomiaru densytometrycznego w ocenie osteodystrofii nerkowej u chorych leczonych powtarzanymi dializami. Ružomberok: EPOS. 2013. 80 s. ISBN 978-80-562-00032,
 • E. Kucharska Społeczny wymiar zdrowia Jubileusz 10-lecia Centrum Medycznego VADIMED , Kraków 2012,wyd. Scriptum. ISBN 978-83-60163-81-8, 72s,
 • E. Kucharska (red.), Zdrowie w pomocy społecznej, Kraków 2012,
 • T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red), Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Kraków 2012.
 • Kucharska E., Problematyka starzenia się i starości a instytucjonalne formy opieki nad osobami w podeszłym wieku STUDIUM SOCJOLOGICZNO - ETYCZNE, Kraków 2012, wyd. Salwator, ISBN 978-83-7580-314-3.

Artykuły naukowe

 • Pomoc medyczna jako wyraz miłości bliźniego w nauczaniu św. Annibale Maria Di Francia
 • Marginalizacja osób starszych z chorobami układu kostno-stawowego

 

 

 

Materiały z konferencji

 • Ostreoporoza
 • Inne

Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

 

ul. Na Grządkach 14

30-421 Kraków

12 267 02 32