Kategorie

Artykuły naukowe – publikacje zagraniczne
 • Kucharska, E. (2012). Profilaktyka osteoporozy jako wyzwanie asystenta seniora. Studia Scientifica Fakultatis Paedagogicae, (Universitas Catholica Ružomberok)
 • Kucharska, E. (2012). Marginalizacja seniorów ze względu na schorzenia geriatryczne. Aktualne dianie, perspektivy a vyvojove trendy. (Dolny Kubin)
 • Kucharska, E. (2012). Rodzaje wsparcia społecznego wobec osób starszych. Humanum, 9 (2).
 • Kucharska, E., Necek, R. (2012). Solidarity as Cristian Witness. For Example, Patients with Osteoporosis. I. VISEGRAD MEETING Social Services – Pillar of the European Society. (Nitra)
 • Kucharska, E., Nęcek, R (2013). Pomoc społeczna i płaszczyzny jej oddziaływania. X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou, s. 181. (Ružomberok)
 • Kucharska, E. (2013). Eutanazja – zabójstwem czy milosierdziem? Perpektywa kliniczna. Sborník z mezinárodní konference. Jihlavské zdravotnícke dny 2013, s. 369. (Jihlava)
 • Kucharska, E. (2013). Euthanasia – is it a murder or charity? Clinical perspective. E- Theologos, s. 87–97.
 • Kucharska, E. (2013). Solidarita s chorymi ako krest`anske svedectvo na priklade chorych s osteoporozou. Vysehradske stretnutie „Socialne służby ako pilier europskej spolocnosti, s. 480 - 491. (Nitra)
 • Kucharska, E. (2013). Marginalization of elderly with geriatric diseases. Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie InteRRa 18, s.183-190. (Ružomberok)
 • Kucharska, E. (2013). Świadczenie usług socjalnych z perspektywy klienta. X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou, s. 172. ( Ružomberok)
 • Kucharska, E., Piotrowicz, K., Skalska, A., Kwater, A., Bhagavatula, S., Gasowski, J. (2014). Pharmacological Management of Hypertension in the Elderly Certitudes and Controversies. Curr Pharm Des, 20.
 • Kucharska, E. (2014). Der Kreuzstod Jesu under medizischen Gesichtpunkte. Theologisches, 7-8, s.361-369.
 • Kucharska, E., Henry, B. M., Paradowski, J., Kłosiński, M., Walocha, E., Dudkiewicz, Z., Golec, J., Tomaszewski, K. A. (2015). Cross cultural adaptation of the English version of the IOF-QLQ toPolish, to assess the health-related quality-of-life of patients after a distal radius fracture. Health and Quality of Life Outcomes, DOI 10.1186/s12955-015-0354-x.
 • Kucharska, E. (2015). The Role Social Worker in helping Hospice Patients and their Families. Disputationes Scientificae Universitatis Ruzomberok, 1, (Verbum).
 • Kucharska, E., Henry, B.M., Wrażeń, W., Hynnekleiv, L., Klosiński, M., Pękała, P. A., Golec, E. B., Tomaszewski, K. A., Pąchalska, M. (2016). Health -Related Quality – of life And Funcionality Outcomes in Short- Stem Versus Standard -Stem Total Hip Arthroplasty: An 18 Month Follow – Up Cohort Study. Med Sci Monit, 22 DOI 10.12659/MSM.900610.
 • Kucharska, E., Kłosiński, M., Hnery, B. M., Skinningsrud, B., Dudkiewicz, Z., Chrzanowski, R., Mikos, M., Głowacki, R., Pąchalska, M. (2017). Large prospective validation and cultural adaptation of the Polish version of the Swiss Spinal Stenosis Questionnaire for patients with lumbar spinal stenosis. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 24(4), s. 676-682.
 • Kucharska, E., Paradowska, D., Bereza, K., Sanna, B., Tomaszewska, I. M., Dudkiewicz, Z., Skotnicki, P., Bottomley, A., Tomaszewski, K. A. (2017). A prospective study to validate the Polish language version of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Colorectal Liver Metastases (QLQ-LMC21) module. European Journal of Oncology Nursing, 29, s. 148 – 154.
 • Kucharska, E., Sanna, B., Paradowska, D., Tomaszewska, I. M., Dudkiewicz, Z., Golec, J., Bottomley, A., Tomaszewski, K. A. (2017). A large scale prospective clinical and psychometric validation of the EORTC colorectal (QLQ- CR29) module in Polish patients with colorectal cancer. European Journal of Cancer Care. DOI: 10.1111/ecc.12713.
 • Kucharska, E., Henry, B. M., Kłosiński, M., Pąchalska, M. (2017). Impact of minimally invasive decompression surgery on the quality of life of patients with lumbar spinal stenosis : A 2 year follow-up study. Acta Neuropsychologica, 15(3), s. 229-239.

Artykuły naukowe

 • Pomoc medyczna jako wyraz miłości bliźniego w nauczaniu św. Annibale Maria Di Francia
 • Marginalizacja osób starszych z chorobami układu kostno-stawowego

 

 

 

Materiały z konferencji

 • Ostreoporoza
 • Inne

Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

 

ul. Na Grządkach 14

30-421 Kraków

12 267 02 32