Kategorie


Recenzje
  • Valancová,A. Duchovné potreby a možnosti riešenia problému duchovnej tiesne. In: X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich V zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Ružomberok.2013. ISBN 978-80-89542-30-7, s.282.
  • Jagielska,K. Aktywizacja społeczna seniorów w polsce. In: X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich V zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Ružomberok.2013. ISBN 978-80-89542-30-7, s.134.
  • Nęcek, R.. Mobbing w bialych rekawiczkach. Kraków: Salwator.2012. ISBN 978-83-7580-261-0.  In:  Zycie  konsekrowane. Warszawa Palabra. 2013. ISSN 1231-059X,  s. 118-119.
  • Krzywda, A., Krzywda, A. Opiekun osoby w podeszłym wieku, przewlekle chorej lub niedołężnej. In: Sosnowieckie Studia Teologiczne. T. XI. Kraków-Sosnowiec. 2013. ISSN 1235-4897, s. 395-396.
  • Nęcek, R. Przyjaźń. In: Życie Konsekrowane. Rok. 2013. Nr 102. C. 4. ISSN 1231-059X, s. 108.

Artykuły naukowe

  • Pomoc medyczna jako wyraz miłości bliźniego w nauczaniu św. Annibale Maria Di Francia
  • Marginalizacja osób starszych z chorobami układu kostno-stawowego

 

 

 

Materiały z konferencji

  • Ostreoporoza
  • Inne

Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

 

ul. Na Grządkach 14

30-421 Kraków

12 267 02 32