Ułatwienia dostępu

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czas jej studiów przypadł na okres lat 1978-1984. W roku 1989 uzyskała z wyróżnieniem specjalizację I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych. W roku 1992 otrzymała specjalizację II stopnia z reumatologii, a w 1994 roku zdobyła specjalizację z zakresu organizacji, ochrony zdrowia i zarządzania służbą zdrowia. Jej zainteresowania medyczne zawsze łączyły w sobie płaszczyznę medyczną z wymiarem społecznym i teologiczno-moralnym życia człowieka. W swoich poszukiwaniach naukowych i praktyce lekarskiej sięgała do teologiczno-moralnej wiedzy o uwarunkowaniach zdrowotnych i sposobie funkcjonowania określonych instytucji mających wpływ na faktyczne leczenie. Podczas zajęć w Liceum Ogólnokształcącym w Książu Wielkim – którego jest abiturientką – kładła nacisk na problemy medyczne w kontekście konkretnych problemów etycznych i społecznych.

Zdobytą wiedzę medyczną włączała w pracę asystenta i starszego asystenta w krakowskich szpitalach specjalistycznych z mikro i makrostrukturami codziennych uwarunkowań społecznych i moralnych w wymiarze szpitalnym i przychodni rejonowych.  Doświadczenie i umiejętności zdobyte na stanowisku kierownika Przychodni Rejonowej, zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, a następnie dyrektora Centrum Medycznego „Vadimed” ubogacane przez nieustanne naukowe zgłębianie w kraju i zagranicą stały się przydatne w dalszej pracy zawodowej i naukowej. Zaowocowały też w pracy doktorskiej i w działalności dydaktycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wykształcenie
 • 2011 - 2014 Habilitacja, Temat rozprawy habilitacyjnej: "Opieka hospicyjna i paliatywna w Rzeczpospolitej Polskiej"
 • 1998 - 1999 Doktorat CM UJ w Krakowie, Temat pracy doktorskiej: "Osteodystrofia nerkowa u osób przewlekle dializowanych"
 • 1991 - 1994 Specjalizacja z zakresu organizacji i ochrony zdrowia
 • 1989 - 1992 Specjalizacja II stopnia z reumatologii (egzamin zdany z wyróżnieniem)
 • 1985 - 1989 Specjalizacja I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych
 • 1978 - 1984 Akademia Medyczna w Krakowie Wydział Lekarski – obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski
Doświadczenie zawodowe
 • 2015 - do chwili obecnej Kierownik Katedry Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum
 • 2012 - 2015 Adiunkt Akademii Ignatianum
 • 2010 - do chwili obecnej wykładowca Medycznego Centrum Szkolenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2000 - do chwili obecnej Dyrektor NZOZ VADIMED
 • 1999 - do chwili obecnej Dyrektor NZOZ KRAKMED
 • 1994 - 1999 Z-ca Dyrektora ds. medycznych SPZOZ ŚRÓDMIEŚCIE
 • 1994 - 1999 Kierownik Przychodni Rejonowej nr 6 w Krakowie
 • 1992 - 1994 Starszy Asystent, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
 • 1985 - 1994 Asystent w III Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Kursy i szkolenia w kraju i zagranicą
 • leczenia układowych chorób tkanki łącznej
 • leczenia i diagnostyki chorób reumatycznych i osteoporozy
 • praktyczne wiadomości z reumatologii ogólnoświatowej
 • choroby reumatyczne i inne nieurazowe schorzenia narządu ruchu
 • rentgenodiagnostyka w chorobach
Informacje dodatkowe
 • realizacja programów naukowych i badawczych we współpracy z CM UJ w Krakowie
 • współzałożyciel i członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leczenia Osteoporozy
 • członek Krajowego Towarzystwa Leczenia Osteoporozy
 • członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 • członek Polskiego TowarzystwaInternistycznego
 • działalność naukowa i dydaktyczna
 • wdrażanie nowych metod leczenia chorób reumatycznych i układowych tkanki łącznej (najnowsze trendy medycyny światowej)
 • publikacje w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym
 • wykłady dla lekarzy i pielęgniarek
 • konsultant naukowy firmy 7 RED MEDICOLUX Sp. z o.o.

Artykuły naukowe

 • Pomoc medyczna jako wyraz miłości bliźniego w nauczaniu św. Annibale Maria Di Francia
 • Marginalizacja osób starszych z chorobami układu kostno-stawowego

 

 

 

Materiały z konferencji

 • Ostreoporoza
 • Inne

Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

 

ul. Na Grządkach 14

30-421 Kraków

12 267 02 32