Kategorie

Artykuły opublikowane w roku 2014
  • Pharmacological Management of Hypertension in the Elderly Certitudes and Controversies. Piotrowicz K, Kucharska E, Skalska A, Kwater A, Bhagavatula S, Gasowski J .  Curr Pharm Des. 2014 Mar 16
  • Der Kreuzestod Jesu under medizischen Gesichtspunkte. Teologisches 7-8. 2014.
  • E. Kucharska, Miażdżyca tętnic – wybrane aspekty. „Przegląd Lekarski” 2014/71/7 str. 400 -402.

Artykuły naukowe

  • Pomoc medyczna jako wyraz miłości bliźniego w nauczaniu św. Annibale Maria Di Francia
  • Marginalizacja osób starszych z chorobami układu kostno-stawowego

 

 

 

Materiały z konferencji

  • Ostreoporoza
  • Inne

Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

 

ul. Na Grządkach 14

30-421 Kraków

12 267 02 32