Kategorie

Artykuły naukowe – publikacje krajowe
 • Kucharska, E. (2000). Osteodystrofia nerkowa u chorych dializowanych w ocenie trzypunktowego pomiaru densytometrycznego. Przegląd Lekarski, 57/6, s. 34.
 • Kucharska, E., Nęcek, R. (2011). Polski model systemu ochrony zdrowia a wskazania nauki społecznej Kościoła. Przegląd Lekarski, 68/9, s. 645 - 651.
 • Kucharska, E., Nęcek, R. (2011). Transplantacja jako troska o życie i zdrowie bliźniego. Przegląd Lekarski, 68/12, s. 1208-1214.
 • Kucharska, E., Nęcek, R. (2012). Eutanazja – odniesienie do perspektywy klinicznej i etycznej. Praca socjalna, 1, s. 90-101.
 • Kucharska, E. (2012). Hospicjum jako instytucja wspierająca człowieka. Przegląd Lekarski, 69/5 s. 212 -216.
 • Kucharska, E. (2012). System opieki zdrowotnej wobec wieloproblemowości w pomocy społecznej. Przegląd Lekarski, 69/,9 s. 698-702.
 • Kucharska, E. (2012). Rodzaje wsparcia społecznego wobec osób starszych. Przegląd Lekarski69/12, s. 1309-1312.
 • Kucharska, E. (2012). Aborcja jako ważny problem współczesnych społeczeństw. Przegląd Lekarski, 69/11. s. 1235-1238.
 • Kucharska, E., Gąsowski, J., Zimmer-Zatora, E. (2012). Pomiary domowego ciśnienia tętniczego – miejsce w postępowaniu z chorym na nadciśnienie tętnicze?. Terapia, R XX nr 7-8, s. 6-9.
 • Kucharska, E. (2012). Rola pracownika socjalnego w profilaktyce zdrowia społecznego. Zdrowie w pomocy społecznej, s. 67. (Scriptum)
 • Kucharska, E., Nęcek, R. (2012). Eutanazja- odniesienie do perspektywy klinicznej. Praca Socjalna, s. 90.
 • Kucharska, E. (2013). Eutanazja - Zabójstwem czy Miłosierdziem? Perspektywa kliniczna. W trosce o życie społeczne, s. 305-318.
 • Kucharska, E. (2013). Eutanazja - Zabójstwem czy Miłosierdziem? Perspektywa kliniczna. Życie konsekrowane, s. 68-82. (Parabola)
 • Kucharska, E. (2013). Eutanazja - Zabójstwo czy Miłosierdzie?. Społeczeństwo, Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej kościoła, s. 57-68.
 • Kucharska, E. (2013). Nadciśnienie tętnicze u pacjentów w wieku podeszłym – od patofizjologii do racjonalnego leczenia. Przegląd Lekarski, 70/4 s. 215 – 217.
 • Kucharska, E. (2013). Cukrzyca typu drugiego – kryteria rozpoznawania, prewencja i cele terapeutyczne w świetle wyników badań i wytycznych American Diabetes Association. Przegląd Lekarski, 70/6 str. 404-406.
 • Kucharska, E. (2014). Miażdżyca tętnic – wybrane aspekty. Przegląd Lekarski, 71/7, s. 400-402.
 • Kucharska, E. (2015). Opieka paliatywna jako alternatywa dla eutanazji. Na kanwie eutanazji dzieci. Sztuka Leczenia, nr 1-2, s. 37-48.
 • Kucharska, E., Głowacki, R., Bereza, K., Gładysz, T., Wałocha, E., Golec, J., Tomaszewska, I. M. (2016). Validation of Polish version of the EORTC Head and Neck module (QLQ –H&N35). Przegląd Lekarski, 73/2, s. 67-71.
 • Kucharska, E., Zarychta, M., Henry, B. M., Parandowska, D., Walocha, E., Skotnicki, P., Tomaszewski, K. A. (2017). Factors influencing health-related quality-of-life in Polish colorectal cancer patients without liver metastases = Czynniki wpływające na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia polskich pacjentów z rakiem jelita grubego bez przerzutów do wątroby. Przegląd lekarski, 74(12), s. 634-640.
 • Kucharska, E., Graves, M. J., Sanna, B., Pękała, P. A., Taterra, K., Witczak, K., Barczyński, M., Walocha, J. A., Tomaszewski, K. A. (2017). Anatomical variations of the inferior thyroid artery : a cadaveric examination = Warianty anatomiczne tętnicy tarczowej dolnej : badanie anatomiczne. Przegląd Lekarski, 74(12), s. 631-633.
 • Kucharska, E. (2017). Osteoporosis : a social problem in the elderly population. Horyzonty Wychowania, 16 (40), s. 37-57.
 • Kucharska, E., Budni, J., Volpato, G. (2017). Cognitive Functions and Neurotropic Factors Associated with Aging: A review. Horyzonty Wychowania, 16 (40), s. 59-71.

Artykuły naukowe

 • Pomoc medyczna jako wyraz miłości bliźniego w nauczaniu św. Annibale Maria Di Francia
 • Marginalizacja osób starszych z chorobami układu kostno-stawowego

 

 

 

Materiały z konferencji

 • Ostreoporoza
 • Inne

Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

 

ul. Na Grządkach 14

30-421 Kraków

12 267 02 32