Kategorie

Hasła słownikowe
  • E. Kucharska, Drama, w: Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Kraków 2012, s. 353.
  • E. Kucharska, Komunikacja interpersonalna, w: Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Kraków 2012, s.  356.
  • E. Kucharska, Ognisko wychowawcze, w: Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Kraków 2012, s. 362.
  • E. Kucharska, Warsztaty terapii zajęciowej, w: Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Kraków 2012, s. 387.
  • E. Kucharska, Wioski dziecięce, Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Kraków 2012, s. 389.

Artykuły naukowe

  • Pomoc medyczna jako wyraz miłości bliźniego w nauczaniu św. Annibale Maria Di Francia
  • Marginalizacja osób starszych z chorobami układu kostno-stawowego

 

 

 

Materiały z konferencji

  • Ostreoporoza
  • Inne

Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

 

ul. Na Grządkach 14

30-421 Kraków

12 267 02 32