Kategorie

Referaty i wykłady gościnne
 • Wartość trzypunktowego pomiaru densytometrycznego w ocenie osteodystrofii nerkowej u pacjentów leczonych dializami. Na zaproszenie Towarzystwa Reumatologicznego. Kraków 1999.
 • Seronegatywne zapalenia stawów. Na zaproszenie Towarzystwa Reumatologicznego. Kraków 1999.
 • Bóle krzyża. Zespoły bólowo-korzeniowe. Na zaproszenie firmy „Sanofi”. Brzesko 2000.
 • Reaktywne zapalenia stawów u pacjentów leczonych przewlekle. Na zaproszenie Lekarskiego Towarzystwa Internistycznego i Reumatologicznego. Kraków 2001.
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia osteoporozy. Na zaproszenie Śląskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Katowice 2002.
 • Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z zaburzoną funkcją nerek. Na zaproszenie Towarzystwa Nefrologicznego. Rzeszów 2002.
 • Współczesne metody leczenia osteoporozy – lek oryginalny a generyczny. Na zaproszenie firmy „Sandoz”. Kraków 2002.  
 • Niesterydowe leki zapalne – wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania. Na zaproszenie Towarzystwa Lekarskiego. Brzesko 2002.
 • Standardy postępowania – ból w rzs i choroby zwyrodnieniowej według APS. Na zaproszenie Towarzystwa Internistycznego. Tarnów 2003.
 • Powikłania ze strony przewodu pokarmowego po przewlekłym stosowaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych. Na zaproszenie Grenenthal i Towarzystwa Lekarskiego. Tarnów 2003.  
 • Leczenie bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów według obowiązujących standardów. Na zaproszenie MSD. Rzeszów 2004.  
 • Zespoły nerwowo-mięśniowo-szkieletowe związane z chorobą nowotworową. Wykład dla reumatologów. Kraków 2005.
 • Postępowanie z pacjentem w przewlekłych bólach krzyża leczonych NLPZ – warsztaty reumatologiczne. Na zaproszenie Grenenthal. Kielce 2006 i 2007.
 • Reumatoidalne zapalenie stawów – współczesne metody leczenia rzs i rola bólu w ich przebiegu. Na zaproszenie szpitala w Brzesku. Brzesko 2006.
 • Cele standardów leczenia bólu i zapalenia w chorobach reumatycznych. Na zaproszenie formy „Sanofi”. Wisła 2006.
 • Osteoporoza i zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów ze schorzeniami reumatoidalnymi. Na zaproszenie firmy „Novartis”. Szczyrk 2007.
 • Choroby narządu ruchu. Na zaproszenie Towarzystwa Lekarskiego. Kraków 2007.
 • Osteoporoza. Postępowanie z pacjentem. Warsztaty osteoporotyczne. Na zaproszenie MSD i Towarzystw Lekarskich. Końskie 2008.  
 • Polska Fundacja Osteoporozy –  XVII Certyfikowany Kurs Doskonalący. Szczyrk 05.2008 r. Na zaproszenie firmy Roche.
 • XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w Warszawie  2008 r. Na zaproszenie firmy Roche.
 • Powikłania sercowo-naczyniowe w chorobach reumatycznych. Na zaproszenie firmy Roche. Kraków 2009 r.    
 • Najnowsze doniesienia naukowe na podstawie Kongresu Osteoporoza Szczyrk 2008 r. Na zaproszenie firmy Roche.
 • Zastosowanie światła typu Piller. Na zaproszenie Towarzystwa Światłolecznictwa. Katowice 2010.
 • Wykład po Kongresie EULAR w Rzymie. Kraków czerwiec 2010 r. Na zaproszenie firmy Roche.
 • Zastosowanie światła typu Piller. Na zaproszenie Towarzystwa Światłolecznictwa. Katowice 2011.
 • Wykład po Kongresie EULAR w Londynie. Kraków 2011 r. Na zaproszenie firmy Roche.
 • Definicja opieki długoterminowej i stan opieki długoterminowej w Polsce. Na zaproszenie ks. Dr hab. Norberta Pikuły. Kalisz 2011.
 • Diagnostyka prenatalna, nowe możliwości diagnostyki i terapii. Wykład dla lekarzy Centrum Medycznego „Vadimed” i NZOZ „Krakmed”. Kraków 2011.
 • Wyzwania wobec starzenia się starości – nauka i praktyka. Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Wyższa Szkoła Humanitas. Sosnowiec, 12 października 2011.  
 • Diagnostyka i terapia osteoporozy – zalecenia 2011. Na zaproszenie Towarzystwa Ortopedycznego. Kraków 2011.
 • IV Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy Kraków 2011 r. Na zaproszenie firmy Roche.
 • Definicja opieki długoterminowej i stan opieki długoterminowej w Polsce. Na zaproszenie dr hab. Jerzego Gąsowskiego. Kraków, maj 2012.
 • Profilaktyka osteoporozy jako wyzwanie dla asystenta seniora. Rozemberok, czerwiec 2012.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa. Katowice. 27.-29.04.2003
 • Przygotowanie kadr i Służ do udzielania pomocy przedmedycznej w aglomeracjach wielkomiejskich w ramach szytemu Pomocy Społecznej i Obrony Cywilnej Kraju.  Katowice. 11.-12.06.20003
 • Powikłania sercowo-naczyniowe w chorobach reumatycznych. Kraków. 7.03.2009.
 • Opieka hospicyjna w Polsce. Kraków. 9.11.2011.
 • Rola medycyny w poprawie jakości życia osób starszych. Kraków. 3.03.2012.
 • Standardy w reumatologii 2012. Warszawa: 18.05.2012
 • Usługi społeczne jako forma pomocy dla osób starszych. Dabrowa Górnicza:  29.-30.05.2012
 • Prawidłowe starzenie jako czynnik pogodnej starości. Kalisz. 14.02.2012
 • Społeczny wymiar zdrowia Kraków. 2012.
 • Praca socjalna z rodziną dysfunkcyjną. Kraków. 3.06.2013.

Artykuły naukowe

 • Pomoc medyczna jako wyraz miłości bliźniego w nauczaniu św. Annibale Maria Di Francia
 • Marginalizacja osób starszych z chorobami układu kostno-stawowego

 

 

 

Materiały z konferencji

 • Ostreoporoza
 • Inne

Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

 

ul. Na Grządkach 14

30-421 Kraków

12 267 02 32