Kategorie

Wykłady zagraniczne
 • 20-24.09.2000 r. Osteocollege MSD 2000. Toronto Kanada. 08-15.11.2001 r. Global Medical Conference. American College of Rheumatology. Annual Scientific Meeting. Indianapolis, San Francisco. USA.
 • 12-15.06.2002 r. Annual European Congress of Rheumatology „EULAR 2002”. Sztokholm. Szwecja.
 • 18-21.06.2003 r. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2003”. Lizbona. Portugalia.
 • 5.12.2003. International Congress Course in Rheumatology – arthritis rheumatoidae. Praga. Czechy.
 • 09-12.06.2004 r. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2004”. Berlin. Niemcy.  
 • 08-11.06.2005 r. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2005”. Wiedeń. Austria.  
 • 21-24.06.  Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2006”. Amsterdam. Holandia.
 • 13-16.06.2007 r. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2007”. Barcelona. Hiszpznia.
 • 11-14.06.2008 r. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2008”. Paryż. Francja
 • 9-12.09.2009. Congress of the European Federation of Iasp Chapters (EFIC). Lizbona. Portugalia.
 • 16-19.06.2010 r. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2010”. Rzym. Włochy.
 • 25-28.05.2011 r. Annual European Congress of Rheumatology „EULAR 2011”. London.
 • 28.01.2012 r. Universidade De Brasilia Instituto De Letras – zaproszenie profesora Henryka Siewierskiego do wygłoszenia wykładu – wykład wygłoszony.
 • 06-09.06.2012 r. Annual European Congress of Rheumatology „EULAR 2012”. Berlin.
 • 01-03.09.2012 r. 9th Central European Congress of Rheumatology and 3rd Annual Meeting of Polish Rheumatologists
 • 16-17.9.2011 Sestra v zariadení sociálnych služieb v Poľskej republike. VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Ružomberok:  
 • 12.06.2012 Profilaktyka w osteoporozie. Medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárnna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok  
 • 5-6.10.2012 Interdisciplinárny tím pri práci so seniormi.  IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Nové Zámky  
 • 29-30.11.2012 Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, ekukačnej a zdavotníckej práci s marginalizovanými skupinami. Ružomberok  
 • 2013. 18.4.2013 Eutanázia – vražda alebo milosrdenstvo? Klinické hľadisko. Medzinárodná konferencia: Jihlavské zdravotnícke dny  
 • 25-26.04.2013 Solidarity as Christian Witness. For Example. Patients with Osteoporosis.  Medzinárodná konferencia I. Vyšehradské stretnutie. Nitra.  
 • 21.01.2013 „Eutanazja – zabójstwem, czy miłosierdziem? Perspektywa kliniczna“ w ramach sympozjum Święty Józef Sebastian Pelczar – miłosierny Samarytanin. R
 • 29.01.2013 r. „Doencas de Circulacao e Inplantodontia – Instituto Cearense de Especialidades Odontologicas Fortaleza - Ceara Brazylia  
 • 18.-19.05.2013 Edukacja czlowieka w podeszlym wieku. Institút meziodborových studií  Brno. Medzinárodná konferencia „Pedagogika społeczna w kontekście etapów źycia czlowieka.
 • 28-29.06.2013.  Poskytovanie sociálnej služby z pohľadu klienta. Sociálna pomoc a možnosti jej využitia. X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Ružomberok.  

Artykuły naukowe

 • Pomoc medyczna jako wyraz miłości bliźniego w nauczaniu św. Annibale Maria Di Francia
 • Marginalizacja osób starszych z chorobami układu kostno-stawowego

 

 

 

Materiały z konferencji

 • Ostreoporoza
 • Inne

Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

 

ul. Na Grządkach 14

30-421 Kraków

12 267 02 32