Ułatwienia dostępu

Działalność dydaktyczna


Od momentu rozpoczęcia pracy zawodowej na stanowisku asystenta w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym im. L. Rydygiera, na stanowisku starszego asystenta w III klinice chorób wewnętrznych szpitala specjalistycznego im. J. Dietla i kierownika przychodni rejonowej nr 6 Kraków-Śródmieście, prowadziła zajęcia ze studentami medycyny, lekarzami w trakcie specjalizacji i pielęgniarkami z medycznego studium pielęgniarskiego. Natomiast Uniwersytet Jagielloński zaprosił ją do prowadzenia zajęć z zakresu opieki długoterminowej i stanu opieki długoterminowej w Polsce dla słuchaczy studiów doktoranckich. W kolejnych latach zapraszano ją z wykładami dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu moralnego wymiaru opieki paliatywnej w ramach konferencji organizowanych przez firmy i koncerny farmaceutyczne. Jest opiekunem i koordynatorem specjalizacji i praktyk z zakresu rehabilitacji i pielęgniarstwa dla studentów Wydziału Lekarskiego CM UJ i studentów Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Była – przez ostatnie 10 lat – opiekunem naukowym lekarza specjalizującego się w chorobach wewnętrznych, reumatologii i osteoporozy. W chwili obecnej – jej dawny podopieczny – jest ordynatorem oddziału reumatologicznego szpitala specjalistycznego im. Dietla w Krakowie. Dodatkowo sprawowała naukową pieczę nad stażem naukowym stomatologa w Instytucie Implantologicznym w Fortalezie, a także przedstawiła – na zaproszenie Instytutu de Letras Uniwersytetu Brasilia – ogólny zarys sytuacji w zakresie etyki, organizacji i ochrony zdrowia w Polsce. Była również konsultantem naukowym firmy „Medicolux” zajmującej się stosowaniem światłolecznictwa w chorobach.

 

Działalność organizacyjna i charytatywna


Po uzyskaniu specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych objęła stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej nr 6 Kraków-Śródmieście. Jednocześnie pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej Śródmieście w Krakowie w latach 1994-1999.  W 1999 roku została dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Krakmed”, a następnie w roku 2000 dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Vadimed”, który założyła od podstaw. Brała czynny udział w transformacji służby zdrowia i tworzeniu na terenie Małopolski Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Uczestniczyła w rozwijaniu na terenie małopolski Centrów Rehabilitacji o charakterze niepublicznym. Bierze czynny udział w posiedzeniach i kołach towarzystw – Polskiego Towarzystwa Internistycznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Osteoporozy i Osteoartrologii, w Sekcji Towarzystwa Nadciśnieniowego, Zaburzeń Lipidowych i Zaburzeń Naczyniowych. Na polu charytatywnym udziela się w wielu akcjach organizowanych przez archidiecezję krakowską i różne stowarzyszenia. Jej działalność charytatywna widoczna jest w „Szlachetnej Paczce”. Dodatkowo dofinansowuje regularnie akcje „Choinka” na Boże Narodzenie i „Koszyczek wielkanocny” na Wielkanoc. Bierze udział w akcji „Adopcja na odległość” i wspiera biednych i potrzebujących. Działa również w fundacjach – „Dr Clown” i „Maciuś” na rzecz dzieci chorych i cierpiących, udzielając wsparcia finansowego. Jako dowód wdzięczności otrzymała tytuł „Honorowy Ambasador Fundacji Dr Clown” przyznany w 2011 roku i tytuł „Ambasador Fundacji Maciuś I”. W tym samym roku została wyróżniona srebrnym medalem za zasługi dla archidiecezji krakowskiej przez kardynała Stanisława Dziwisza.

 

Działalność popularyzująca naukę w mediach


Swoją wiedzę naukową stara się popularyzować w środkach społecznego przekazu, współpracując z mediami katolickimi i świeckimi. Przykładowo współpracuje z „Przewodnikiem Katolickim”, „Niedzielą”, „Dziennikiem Polskim”, "Głosem Podbeskidzia”, „Miesięcznikiem Kraków”, „Gazetą Wyborczą”, „Gazetą Krakowską”. Dodatkowo jest zapraszana do programów telewizyjnych telewizji Polsat i telewizji Kraków promujących profilaktykę, zdrowie, jego moralny wymiar i medycynę społeczną. W tym kontekście nakręcono i zrealizowano o jej działalności społecznej, medycznej i opiekuńczej film telewizyjny i DVD zatytułowany „Lekarz Roku 2011”. Film ten był trzy razy emitowany na antenie TVP Info. Brała również udział w filmie dokumentalnym „Święta z sąsiedztwa” o św. Joannie Beretcie Molli w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego. Prasa poświęciła jej działalności obszerne artykuły – „Ich pacjenci nie narzekają” w Przewodniku Katolickim z dnia 20 maja 2012, „Lekarze i przychodnie roku” w Gazecie Krakowskiej z dnia 11 stycznia 2010, „Dobrzy lekarze” w Gazecie Krakowskiej z dnia 16 stycznia 2012, „Lekarz z powołaniem” w Przewodniku Katolickim z dnia 12 luty 2012, „Dr Ewa Kucharska – lekarz z klasą” w Głosie Podbeskidzia z listopada 2012, „Oddani sprawie” w Głosie Podbeskidzia z marca 2011, „Lekarz z klasą” w Niedzieli z dnia 18 grudnia 2011, „Kardynał odznaczył medalami” w Gazecie Krakowskiej z dnia 9 marca 2011, „Lekarz z klasą” w Dzienniku Polskim z dnia 3-4 grudnia 2011, „Dr Ewa Kucharska najlepsza” w Niedzieli z dnia 29 stycznia 2012, „Medale za zasługi dla archidiecezji” w Dzienniku Polskim z dnia 9 marca 2011 i „Ewa Kucharska lekarzem roku w plebiscycie GK” w Gazecie Wyborczej z dnia 15 stycznia 2012.

 

Współpraca z uczelniami i organizacjami w Polsce i zagranicą


Jej działalność naukowo-dydaktyczna obejmuje wieloletnią współpracę z uczelniami i instytucjami.  Przejawia się to w podejmowaniu wykładów zleconych i okolicznościowych w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, w Instytucie Reumatologii w Warszawie. Współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II i Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jej praca naukowo-dydaktyczna to także płaszczyzna nauki społecznej Kościoła w kooperacji z Universidade De Brasilia i Katolickim Uniwersytetem w Rożenberoku. Od 6 lat podejmuje współpracę z Instytuto Cearense Especialidades Odontologicas w Fortalezie.

Artykuły naukowe

  • Pomoc medyczna jako wyraz miłości bliźniego w nauczaniu św. Annibale Maria Di Francia
  • Marginalizacja osób starszych z chorobami układu kostno-stawowego

 

 

 

Materiały z konferencji

  • Ostreoporoza
  • Inne

Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

 

ul. Na Grządkach 14

30-421 Kraków

12 267 02 32