Kategorie

Książka pod redakcją
 • T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński, „Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności”, Kraków 2012, wyd. Scriptum, ISBN 978-83-60163-78-8,
 • E. Kucharska, Zdrowie w pomocy społecznej, Kraków 2012, wyd. Scriptum, ISBN 978-83-60163-76-4,
 • Kucharska, E.- Nęcek, R. Metodyka pisania pracy naukowej. Kraków: Salwator. 2013. 40 s. ISBN  978-83-7580-349-5,
 • R. Nęcek, E. Kucharska, Od małżeństwa do społeczeństwa. Wybrane zagadnienia z nauki społecznej Kościoła, ISBN  978-83-7580-359-4, Kraków 2013, wyd. Salwator,
 • L'assistenza medica come espressione dell'amore per ilpros-simo nell'insegnamento di S. Annibale Maria Di Francia. In: Opzione preferenziale per i poveri – S. Annibale Maria di Francia. A cura di R. Nęcek e E. Kucharska. Roma 2014 s. 31-41. ISBN 978-88- 6788-023-2,
 • Wybrane aspekty opieki nad osobami starszymi z perspektywy opieki zdrowotnej i pracy socjalnej, Irena Kamanova, Ewa Kucharska. ISBN 978-80-263-0883-6, Tribun EU 2015,
 • R. Nęcek,  E. Kucharska, W. Misztal, Wychowanie-Komunikacja-Zdrowie. Charyzmat Felicjański, ISBN 978-83-64613-11-1 WYD. Jana Pawła II, Kraków 2015,
 • E. Kucharska, I. Kamanowa Senior-Gerontologia i praca socjalna, ISBN: 978-83-943596-0-7, wyd. Goodstudio, Kraków 2015.

Artykuły naukowe

 • Pomoc medyczna jako wyraz miłości bliźniego w nauczaniu św. Annibale Maria Di Francia
 • Marginalizacja osób starszych z chorobami układu kostno-stawowego

 

 

 

Materiały z konferencji

 • Ostreoporoza
 • Inne

Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

 

ul. Na Grządkach 14

30-421 Kraków

12 267 02 32