Prof. nadzw. dr hab. Ewa Kucharska spec. reumatolog

Twarze Ignatianum

07/03 2019

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk medycznych, doktor habilitowany nauk społecznych. Kierownik Katedry Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej AIK. Pełnomocnik Rektora do spraw polityki senioralnej. Twórca pierwszej w Małopolsce, konsultacyjnej Poradni Leczenia Osteoporozy.

Jej zainteresowania medyczne zawsze łączyły w sobie płaszczyznę medyczną z wymiarem społecznym życia człowieka. Ściśle współpracuje z uniwersytetami w Brazylii, Kanadzie, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii oraz Papieską Radą ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Członek Polskiego Towarzystwa Internistycznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Osteoporozy i Osteoartrologii. Bierze czynny udział w Szlachetnej Paczce a także w innych przedsięwzięciach wspierających biednych i potrzebujących. Honorowy Ambasador Fundacji Doktor Clown.

Trzykrotnie uzyskała honorowy tytuł Lekarza Roku w kategorii Najlepszy Lekarz Specjalista, przyznawany przez pacjentów. Wyróżniona przez Prezydenta Krakowa za wybitne osiągnięcia w instytucjonalnej ochronie zdrowia. Odznaczona srebrnym medalem za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej przyznanym przez JE Kardynała Stanisława Dziwisza,

Propagatorka edukacji dla przedsiębiorczości i krzewienia postaw przedsiębiorczych. Popularyzator wiedzy naukowo-medycznej w środkach społecznego przekazu, współpracuje z mediami zwłaszcza promującymi profilaktykę, zdrowie i medycynę społeczną.

Jej zainteresowania to podróże, lubi zwiedzać odległe ciekawe miejsca na świecie oraz słuchać muzyki poważnej. Interesuje się także medycyną naturalną i różnymi systemami opieki zdrowotnej na świecie.

Źródło: Ignatianum nr 1/2019, 6 Marca 2019
KONTAKT
Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczno-Internistyczny

ul. Na Grządkach 14
30-421 KrakówCopyright © 2019 Prof. nadzw. dr hab. Ewa Kucharska - Oficjalna strona internetowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.